Plusoptix
Plusoptix Plusoptix
    Plusoptix е световен лидер в областта на визуалния скрининг, даващ възможност на общопрактикуващите специалисти да открият в най-ранна фаза най-често срещаните аномалии в зрението на децата. Възможно най-ранното откриване на дадена аномалия помага за нейното лечение. Ако отклоненията в зрението не бъдат открити и лекувани навреме, те могат да доведат до амблиопия (лениво око). Plusoptix открива следните проблеми при деца на възраст 6 месеца или по-големи:

    * Хиперопия (далекогледство)
    * Миопия (късогледство)
    * Астигматизъм (замъглено зрение)
    * Анизометропия (неравномерно отражение)
    * Анисокория (различие в големината на зениците)
    * Страбизъм (кривогледство)

     Всички модели работят на еднакъв принцип с еднакви измервателни инструменти, поради което точността е еднаква за трите модела. Различното в трите модела е мобилността и опциите за управление на данните.
    Plusoptix има локализирани 5 сервизни центъра и 60 търговски представителства в света. Няма значение къде живеете, ние сме някъде наоколо.

Оставаме на Ваше разположение за допълнителни въпроси

Безплатен телефон: 0800 16 100 от цялата страна